5 Bước Để Thành Công Với Việc Triển Khai ISO 9001!

5 Bước Để Thành Công Với Việc Triển Khai ISO 9001!


Việc triển khai ISO 9001 là một quy trình phức tạp nhưng rất cần thiết cho một doanh nghiệp. Tổ chức phải áp dụng các điều khoản ISO 9001 để kiểm lâm trọng lực của các hợp đồng dịch vụ, cũng như cải thiện hàng hóa và chất lượng sản phẩm. Để đạt được thành công với việc triển khai ISO 9001, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Lấy hồ sơ về ISO 9001

Bạn cần lấy hồ sơ về ISO 9001 để hiểu hơn về những yêu cầu cụ thể của Tiêu chuẩn. Đây cũng là một bước khá quan trọng, nên bạn cần đảm bảo rằng bạn sẽ lấy đủ các tài liệu chuẩn có liên quan và được cập nhập từ trung tâm của ISO.

2. Xây dựng mô hình chuẩn

Xây dựng mô hình phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp của bạn sẽ cho phép bạn theo dõi các yêu cầu và điều kiện chính của ISO 9001 dễ dàng hơn.

3. Sử dụng công cụ hỗ trợ

Có rất nhiều công cụ hỗ trợ quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp bởi những triển khai. Một trong những công cụ hỗ trợ hữu ích nhất đó là việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ tối ưu hóa tiến trình. Phần mềm này cung cấp cho bạn những công cụ hỗ trợ hữu ích để giảm thiểu thời gian và liệu trình cần thiết để đạt được hiệu quả cao nhất có thể.

4. Tạo các thuật ngữ chuẩn

Tạo ra các thuật ngữ chuẩn và được thông báo cho tất cả các đối tượng có liên hệ với doanh nghiệp của bạn là quan trọng. Những yêu cầu chính của Tiêu chuẩn này phải được hiểu rõ và cảnh báo là có hiệu lực.

5. Xác định định kỳ kiểm tra

Cuối cùng, bạn cũng cần định kỳ kiểm tra để đảm bảo rằng các yêu cầu ISO 9001 vẫn được tuân theo. Điều này là quan trọng vì bạn cần đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn đang cung cấp các dịch vụ và sản phẩm có chất lượng cao theo yêu cầu.

Tổng Kết

ISO 9001 là một quy trình phức tạp, nhưng thành công của việc triển khai này có thể được đạt được bằng cách tuân thủ những bước đã đề cập ở trên:

  • Lấy hồ sơ về ISO 9001
  • Xây dựng mô hình chuẩn
  • Sử dụng công cụ hỗ trợ
  • Tạo các thuật ngữ chuẩn
  • Xác định định kỳ kiểm tra

Bằng cách thực hiện những bước trên, doanh nghiệp của bạn sẽ có thể đến được thành công trong việc triển khai ISO 9001.
detail photograph

Các bước nào để chuẩn bị cho việc triển khai ISO 9001?

1. Tạo một đội ngũ quản lí dự án

2. Trình bày và tổ chức các yêu cầu của ISO 9001

3. Tạo các đo lường, chu kỳ kiểm tra, hồ sơ và kiểm soát cho mỗi yêu cầu

4. Tạo một phương án để triển khai ISO 9001 vào hoạt động hiện tại của doanh nghiệp

5. Thông báo triển khai chuẩn ISO 9001 và tuyên truyền thông tin chuẩn bị cho triển khai

6. Đánh giá các kết quả trong quá trình triển khai ISO 9001

7. Kiểm tra việc đảm bảo tuân thủ tới các yêu cầu của chuẩn ISO 9001

8. Cập nhật và bổ sung những điều cần thiết trong phương án

9. Giao hàng và cấp quyền cho cơ quan kiểm duyệt

10. Hợp tác với đội ngũ kiểm duyệt để xác nhận hệ thống quản lí đã đạt được các yêu cầu của chuẩn.
detail photograph

Các rào cản gì cần phải được xử lý trước khi triển khai ISO 9001?

1. Phân tích rủi ro và tạo ra một kế hoạch để giảm thiểu những rủi ro đó.

2. Kiểm tra các yêu cầu đặt hàng và xác nhận những nhu cầu duy trì cần thiết.

3. Định cấu hình và phát triển các quy trình và hệ thống cần thiết để triển khai ISO 9001.

4. Xây dựng hệ thống để theo dõi chất lượng và đánh giá hiệu quả của quy trình sản xuất.

5. Xây dựng hệ thống các thủ tục cung cấp các loại câu hỏi cần thiết để đánh giá chất lượng.

6. Xác định cấu hình các thiết bị và yêu cầu khắc phục bất kỳ sự cố vấn đề chất lượng có thể xảy ra.

7. Đề xuất các bản cập nhận chất lượng và đảm bảo các yêu cầu đặt ra.

8. Xây dựng hệ thống hỗ trợ tài liệu và quy trình để đảm bảo chất lượng.

9. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá để đảm bảo sự tuân thủ khắc kỷ các yêu cầu trong ISO 9001.

10. Gợi ý các cải tiến thiết yếu có thể được thực hiện để gia tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *