Cách triển khai ISO 9001 để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp của bạn!

Cách triển khai ISO 9001 để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp của bạn!


5 bước quan trọng để triển khai ISO 9001

ISO 9001 là phạm vi quản lý chất lượng công nghiệp phổ biến nhất trên thế giới và cũng là một tiêu chuẩn bắt buộc cho nhiều đối tác kinh doanh. Trong nhiều trường hợp, triển khai ISO 9001 được hiểu là việc trở thành một cơ sở lý tưởng để làm cho doanh nghiệp của bạn hiệu quả hơn.

Việc triển khai ISO 9001 trở thành bài toán khá nhiều nhiệm vụ. Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận về 5 bước quan trọng nhất để bắt đầu triển khai ISO 9001 cho doanh nghiệp của bạn.

1. Hiểu định nghĩa của chương trình ISO 9001

Tuyệt đối cần phải hiểu chính xác về những điều ISO 9001 mang lại và những nội dung thực sự của chương trình này. Phải được hiểu rõ ràng rằng ISO 9001 có thể hỗ trợ để làm cho doanh nghiệp của bạn làm việc hiệu quả, tuy nhiên, nó không thể sửa đổi quá trình kinh doanh của bạn này.

2. Xác định yêu cầu và tiêu chí nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Sau khi đã có định nghĩa về ISO 9001, bạn cần phải xem xét yêu cầu và tiêu chuẩn cụ thể nào sẽ được sử dụng để phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng ISO 9001 cho sản xuất cơ khí, bạn sẽ cần phải xác định yêu cầu về sản xuất nào hợp lệ trong ISO 9001. Bạn cũng có thể xác định các tiêu chí về quản lý để hiệu quả hóa luồng công việc của bạn.

3. Tạo ra một kế hoạch triển khai

Bước tiếp theo là sẽ là tạo ra kế hoạch triển khai. Kế hoạch triển khai ISO 9001 này sẽ bao gồm các yếu tố sau:

  • Yêu cầu và tiêu chí cụ thể: Xác định yêu cầu và các tiêu chí cụ thể cần phải đảm bảo hợp lệ với ISO 9001.
  • Nhân sự: Xác định tỷ lệ và mức độ chuyên môn của nhân viên để đảm bảo việc áp dụng chương trình.
  • Khoảng thời gian: Xác định thời gian cần thiết để cài đặt và triển khai ISO 9001.

4. Cài đặt ISO 9001

Khi đã có kế hoạch triển khai, bạn sẽ cài đặt ISO 9001. Điều này gồm có các bước sau:

  • Tạo các quy trình: Xác định các quy trình và hướng dẫn sử dụng mà cần thiết cho các đối tượng cụ thể trong doanh nghiệp của bạn.
  • Tạo các yêu cầu: Xác định yêu cầu về văn bản, quản lý tài nguyên và quản lý thời gian công việc.
  • Xác định các tiền đề: Xác định hành động của bạn phải theo lộ trình nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động không đúng yêu cầu

5. Kiểm tra việc thực hiện và đánh giá

Cuối cùng, bạn cũng cần phải kiểm tra việc thực hiện và giám sát chương trình ISO 9001 của bạn. Xác định độ chính xác của các quy trình và các yêu cầu, đánh giá hiệu quả của các quy trình. Điều này sẽ giúp bạn tối ưu hóa chương trình, khiến nó hoạt động hiệu quả hơn, và cuối cùng, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp của bạn.

detail photograph

Tại sao quản lý sẽ muốn triển khai ISO 9001?

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) cho phép một doanh nghiệp để có thể nỗ lực xây dựng và tiêu điều hành các chỉ tiêu để giảm rủi ro, hạn chế các chi phí và cung cấp sản phẩm và dịch vụ hàng đầu chất lượng cao nhất. Sử dụng ISO 9001 sẽ giúp quản lý tự tin rằng hệ thống quản lý chất lượng của mình thực sự đa năng và thực hiện đúng những tiêu chuẩn quốc tế, để nhận được những lợi thế trong kinh doanh và xây dựng uy tín tốt với các khách hàng.
detail photograph

Tại sao quản trị viên phải có kiến thức về ISO 9001 để triển khai?

ISO 9001 là chuẩn quốc tế dành cho quản lý chất lượng. Nó được sử dụng trong cụm rãnh quản lý hàng hóa, dịch vụ và các tổ chức để tạo ra một quy trình nhất quán, xác định mục tiêu, đảm bảo và đánh giá các mục tiêu quản lý chất lượng đạt được. Quản trị viên phải có kiến thức về ISO 9001 để giúp đảm bảo hệ thống quản lý hợp lý và chất lượng được đạt cao nhất cho khách hàng. ISO 9001 cung cấp rất nhiều các công cụ và chuẩn bị cho các quản trị viên để giúp các doanh nghiệp có thể phát triển và thành công hơn trong việc đạt được các mục tiêu của họ và vận hành các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.Trên hết, nó còn cung cấp công cụ giống như các quy định bắt buộc về luật pháp và các tiêu chuẩn có thể áp dụng cho các hoạt động quản trị và tổ chức để xác định mức độ hoạt động của họ.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *