, 

“Chia sẻ những bài học kinh nghiệm khởi nghiệp về Triển Khai ISO 9001!

, “Chia sẻ những bài học kinh nghiệm khởi nghiệp về Triển Khai ISO 9001!


Những bài học kinh nghiệm của việc triển khai ISO 9001

1. Tạo một giải pháp và tham chiếu qui trình

Mỗi kịch bản triển khai ISO 9001 cần chứng minh rằng đã tạo ra một giải pháp để đạt các yêu cầu của quy trình. Đó là thành phần rất quan trọng trong sự thành công của việc triển khai ISO 9001.

Trong đó, các nhà quản trị cần xây dựng các qui trình chất lượng thẩm định được yêu cầu, những qui trình này sẽ định hướng cho tất cả các công việc của bộ phận chất lượng. Đồng thời, quá trình trọn vẹn sẽ giúp doanh nghiệp có thể đạt được bộ mềm ISO 9001 tiêu chuẩn.

2. Trình bày những nguyên tắc cơ bản của ISO 9001

Triển khai ISO 9001 yêu cầu phải trình bày 7 nguyên tắc cơ bản. Những nguyên tắc này sẽ giới thiệu một hướng tốt để bắt đầu thiết lập các qui trình chất lượng. Ngoài ra, cũng cần xác định cụ thể các mục tiêu chất lượng để thực hiện việc này.

3. Giữ ít nhất với những bổ sung tiện ích

Việc áp dụng ISO 9001 cần được bổ sung thông tin vì thế hãy giữ đơn giản và tiết kiệm thời gian bằng cách chỉ xây dựng đủ những gì là cần thiết. Trong khi đó, cũng hãy nhớ rằng, bạn nên thêm những bổ sung tiện ích để hỗ trợ và cải thiện hơn.

4. Triển khai những quan điểm phân tích số liệu

Thông qua việc triển khai các quan điểm của phân tích số liệu, bạn sẽ có thể cải thiện hiệu quả của qui trình chất lượng, nó sẽ giúp bạn cũng như cả doanh nghiệp của bạn có thể lựa chọn các qui trình cần thiết phù hợp với định hướng. Để thành công, bạn cần phải hiểu rõ cách sử dụng các phân tích số liệu và các thành phần trong quá trình thiết lập.

5. Đề xuất các cải tiến liên quan tới chất lượng cũng như các xu hướng của thị trường

Không thể phát triển một qui trình chất lượng bez phải biết rõ làm cách nào để cải tiến chất lượng và cũng như cần có những kiến thức về xu hướng của thị trường. Do đó, quá trình triển khai ISO 9001 cần liên tục được đề xuất các cải tiến liên quan đến chất lượng cũng như các xu hướng của thị trường, để luôn luôn ứng đáng với các yêu cầu của khách hàng.

Kết luận

Với những bài học kinh nghiệm trên, chúng ta đã hiểu rõ những yêu cầu mà việc triển khai ISO 9001 yêu cầu. Chúng ta cần phải áp dụng một số quy trình để đảm bảo liên tục và sự phát triển của hệ thống chất lượng cũng như cập nhật các xu hướng của thị trường mới nhất.

detail photograph

“Làm thế nào để khởi động một chương trình triển khai ISO 9001?”

1. Tìm hiểu về ISO 9001. Để có một khả năng triển khai thành công, bạn cần phải hiểu rõ về các yêu cầu của chuẩn, các lợi ích và các rủi ro của chúng.

2. Thiết lập một nhóm triển khai. Một nhóm bao gồm những người có kiến thức về chuẩn ISO 9001, tiến hành xây dựng hệ thống triển khai chuẩn. Cần chú ý đến các vấn đề như cam kết chất lượng, quản lý các tài liệu phát triển, bảo vệ các thông tin bí mật.

3. Xác định tiêu chuẩn về độ tuân thủ và các đối tượng sẽ được phù hợp. Bạn cũng cần đặt ra những tiêu chuẩn về độ tuân thủ, mục tiêu và ngưỡng đạt rõ ràng.

4. Thực hiện định vị và cân đối các mục tiêu. Việc xác định các tiêu chuẩn rõ ràng và định vị các mục tiêu cụ thể cũng cần thiết để tiếp tục triển khai chương trình ISO 9001.

5. Thực hiện và kiểm tra triển khai. Sau khi thiết lập các giải pháp cho dự án triển khai, nhóm nên thực hiện thật chặt chẽ để đảm bảo rằng các yêu cầu được thực hiện. Thêm nữa, việc thực hiện và kiểm tra khả năng thực thi của nhóm sẽ giúp để đảm bảo rằng dự án làm đúng cách.
detail photograph

Tôi có nên sử dụng phần mềm gì để triển khai ISO 9001?

Không có phần mềm cụ thể mà bạn nên sử dụng để triển khai ISO 9001. Tuy nhiên, có nhiều phần mềm hỗ trợ đánh giá điều hành dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001. Bạn cũng có thể sử dụng một kỹ thuật quản lý để triển khai quy trình ISO. Để có thể triển khai thành công ISO, ngoài việc dùng phần mềm hỗ trợ, bạn cũng cần học cách sử dụng các kỹ thuật mang tính chất trong quản lý để thực hiện đúng các yêu cầu của ISO 9001.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *