Chia sẻ Những Kinh Nghiệm Hữu Hiệu Khi Triển Khai ISO 9001

Chia sẻ Những Kinh Nghiệm Hữu Hiệu Khi Triển Khai ISO 9001


1. Biết Và Thực Hiện Quy Trình Thẩm Định

Khi triển khai ISO 9001 thì phần lớn những nỗ lực và công sức cần để thực hiện tiêu chuẩn này đều đều có quy trình thẩm định phù hợp. Việc tiếp cận và hiểu về các quy trình này là một công đoạn quan trọng để đảm bảo rằng bạn có thể thực hiện tiêu chuẩn đúng cách.

2. Tìm Hiểu Nguyên Tắc Công Nghệ Thông Tin

Ngoài việc thực hiện một tiêu chuẩn ISO 9001 thì bạn cũng phải có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin để triển khai các yêu cầu chính của ISO 9001. Bạn phải thi hành những nguyên tắc công nghệ thông tin cơ bản và hình thức sử dụng. Bạn cũng phải có thể hiểu về các quy trình, phần mềm, các giải thường và hardware liên quan đến việc triển khai ISO 9001.

3. Tổ Chức Các Hoạt Động

Khi triển khai ISO 9001 bạn phải có một kế hoạch rõ ràng cho tất cả các hoạt động liên quan đến hệ thống. Điều này có nghĩa là bạn phải có một hoạt động hàng ngày để thực hiện các yêu cầu và cập nhật hệ thống

  • Giao dịch: Duy trì tổ chức, ngay lập tức cập nhật, và vận hành tốt nhất giao dịch.
  • uỷ quyền: xây dựng một kịch bản cụ thể về uỷ quyền cho các quản trị viên hạ tầng và quyền hạn của chúng với việc sử dụng công nghệ thông tin
  • Kiểm soát: Định cấu hình hệ thống và xử lý các vấn đề liên quan đến bảo mật.
  • Chế độ bảo trì: Tạo một chế độ bảo trì cho hệ thống bao gồm việc quản lý và cập nhật phần mềm.

4. Một Người Đứng Đầu

Cuối cùng, để thành công khi triển khai tiêu chuẩn ISO 9001, bạn cũng cần một người đứng đầu dành thời gian và công sức để thống nhất dự án và tạo ra một kế hoạch kỹ lưỡng. Người này phải quan sát, phát hiện và thực hiện những thay đổi và cải tiến liên quan đến hệ thống và theo dõi tiến độ của dự án. Người đứng đầu cũng có trách nhiệm quản trị các yêu cầu ISO 9001 tương ứng với việc triển khai hệ thống.

Do đó, đây là những kinh nghiệm hữu hiệu mà bạn cần áp dụng khi triển khai ISO 9001 cho hệ thống của mình.

detail photograph

Cách kiểm tra việc tuân thủ ISO 9001?

1. Quy trình: Kiểm tra các quy trình quản lý, đảm bảo rằng tất cả các quy trình đang tuân thủ các yêu cầu của chuẩn ISO 9001.

2. Kiểm tra bản vẽ: Kiểm tra tất cả các bản vẽ được sử dụng trong quá trình sản xuất để đảm bảo rằng chúng tuân thủ yêu cầu của ISO 9001.

3. Kiểm tra báo cáo chất lượng: Kiểm tra tất cả các báo cáo chất lượng được sử dụng trong quá trình sản xuất để đảm bảo rằng chúng tuân thủ yêu cầu của ISO 9001.

4. Kiểm tra phản hồi khách hàng: Kiểm tra tất cả các phản hồi khách hàng để đảm bảo rằng công ty đang tuân thủ yêu cầu của ISO 9001 về quy trình và các khuyến nghị của khách hàng được thực hiện đúng cách.
detail photograph

Tại sao cần tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001?

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế cơ sở hệ thống quản lý chất lượng có sức mạnh định hướng đối với các doanh nghiệp và tổ chức. Tiêu chuẩn này giúp tổ chức tạo ra nguồn năng lượng và sức mạnh để đạt được mục đích và các kỳ vọng của của bản thân, nhà cung cấp và những người dùng cuối cùng. Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001 có thể giúp các doanh nghiệp và tổ chức làm việc hiệu quả và chất lượng hơn, với chi phí thấp hơn. Đặc biệt, sự tuân thủ này có thể giúp tổ chức tăng uy tín và tin dùng của khách hàng, vì họ biết rằng họ đã nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng cao nhất.
detail photograph

Tại sao các công ty cần đăng kí ISO 9001?

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế cho các quy trình quản lý chất lượng nó nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty đều được cung cấp trong môi trường quản lý hiệu quả. Các công ty đăng kí ISO 9001 sẽ có lợi thế khi cung cấp các khách hàng của họ dịch vụ hoặc sản phẩm chất lượng tốt hơn, giảm thiểu thời gian hoạt động, và có thể tự tin trong việc tuân thủ những nghiêm ngặt chất lượng quốc tế.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *