Thắng Thịnh khi Triển Khai Qui Trình Đạt Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001″!

Thắng Thịnh khi Triển Khai Qui Trình Đạt Chất Lượng Quốc Tế ISO 9001″!


Quá trình đạt được chất lượng quốc tế ISO 9001 của Thắng Thịnh

Thắng Thịnh đã triển khai thành công qui trình đạt chất lượng quốc tế ISO 9001 để hoàn thiện hệ thống quản lý của mình. Bên cạnh các lợi ích lạ lùng mà đạt được một giấy chứng nhận ISO 9001 cũng mang lại, điều này cũng đã giúp Thắng Thịnh tối ưu hóa quy trình và phát triển những quy trình qui trình quản lý chất lượng tốt nhất.

Giấy chứng nhận ISO 9001 nhận được của Thắng Thịnh

Giấy chứng nhận ISO 9001 này bắt đầu từ năm 2018 và là một bằng chứng cho sự chân thành và chuyên nghiệp của Thắng Thịnh trong việc thực hiện các tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Với đạt được các tiêu chuẩn này, Thắng Thịnh đã trở thành đơn vị chất lượng chứng nhận ISO 9001 trong danh sách các công ty tại Việt Nam.

Các Lợi Ích Mà Thắng Thịnh Sở Hữu Khi Đạt Được Giấy Chứng Nhận ISO 9001

  • Nâng cao chất lượng công việc: Thắng Thịnh có thể đảm bảo việc hoàn thành công việc theo tiêu chuẩn về chất lượng quốc tế, đạt được các yếu tố độ chính xác, tin cậy và chân thành.
  • Tối ưu hóa quy trình Thắng Thịnh cũng đã tối ưu hóa quy trình của họ để đảm bảo luôn luôn làm việc trong các tầm tiêu chuẩn và đạt được hiệu quả cao nhất.
  • Tạo uy tín: Đạt được ISO 9001, Thắng Thịnh đã tạo được một mối quan hệ uy tín với các khách hàng của mình. Điều này là rất hữu ích cho việc kinh doanh của Thắng Thịnh.

Quá trình đạt ISO 9001 cũng đã giúp Thắng Thịnh tối ưu hóa quy trình và tăng hiệu quả của công việc. Từ đó, Thắng Thịnh có thể tận dụng các hình thức lập trình phức tạp để đạt được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của khách hàng.
detail photograph

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của Thắng Thịnh có chứa bao nhiêu tiêu chuẩn, quy trình và quy định?

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của Thắng Thịnh bao gồm 8 tiêu chuẩn, 58 quy trình và 108 quy định. Các tiêu chuẩn này bao gồm: Quản lý hành vi và cơ chế, Định vị nhu cầu của khách hàng, Đảm bảo chất lượng sản phẩm, Quản lý thay đổi, Quản lý sản phẩm, Quản lý công việc, Đảm bảo an toàn sản phẩm và Quản lý các quan hệ tiếp thị. Quy trình được xác định trong hệ thống bao gồm: Thiết lập hệ thống quản lý riêng, Quản lý rủi ro, Quản lý công việc, Quản lý tài liệu và thông tin, Quản lý các yêu cầu chung, v.v. Quy định cho hệ thống này cũng bao gồm: các yêu cầu về phát hành, in ấn và sử dụng tài liệu; việc lưu trữ và bảo quản tài liệu; các yêu cầu về hợp pháp; các yêu cầu về an toàn; các yêu cầu về bảo mật; v.v.
detail photograph

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của Thắng Thịnh có có bao nhiêu cửa sổ để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu?

Thắng Thịnh có 11 cửa sổ để đảm bảo tuân thủ yêu cầu ISO 9001. Đó là cửa sổ chuẩn hoá, Đề hoàn thành, Đề nghị giảm thiểu rủi ro, Báo cáo đáng tin, Phân tích rủi ro, Đào tạo, Đòi hỏi của khách hàng, Đảm bảo chất lượng, Kiểm tra đầu vào, Phân tích tổng thể, Kiểm tra đầu ra và Quy trình câu hỏi.
detail photograph
Đây là những cửa sổ quan trọng và được yêu cầu để đảm bảo rằng các yêu cầu ISO 9001 được tuân thủ.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *